Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044853

OBCHODNÉ MENO: NISI k. s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 768/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Metodova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 44 549 024

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2008

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. reklamné a marketingové služby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje komplementár samostatne.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Meno a priezvisko: Stefan Höllerl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doppelngasse 94/2, Názov obce: Kierling, PSČ: 3412 , Štát: Rakúsko 

Komanditisti

Meno a priezvisko: Tobias Pichler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theobaldgasse 12/3/15a, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1060 , Štát: Rakúsko , Dátum narodenia: 27.12.1975

Výška vkladu:  250,000000 EUR, Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.12.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1