Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044893

OBCHODNÉ MENO: ZHANGWEI INT. TRADE Co, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84392/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 46 846 336

DEŇ ZÁPISU: 28.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľské služby,

3. prípravné práce k realizácii stavby,

4. výroba a hutnícke spracovanie kovov,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. počítačové služby,

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

8. reklamné a marketingové služby,

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

10. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,

11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu výroby,

12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu služieb,

13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchodu,

14. výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava,

15. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jiang Yan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bihai Yuntian 8-1-1802, Názov obce: Qinhuangdao, provincia Hebei, Štát: Čínska ľudová republika 

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zhang Wei, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bihai Yuntian 8-1-1802, Názov obce: Qinhuangdao, provincia Hebei, Štát: Čínska ľudová republika 

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.08.2012 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.07.2015.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2017.

4. Dňa 27.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-25CbR/34/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1