Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044892

OBCHODNÉ MENO: Yokogawa Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 150191/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 53 470 435

DEŇ ZÁPISU: 30.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

4. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Sucháň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajiny 292, Názov obce: Ostrožská Nová Ves, PSČ: 68722 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.05.1976, Deň vzniku funkcie: 30.01.2021

Meno a priezvisko: Seita Hagihara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Franklin Park Dr 27010, Názov obce: Katy, PSČ: TX 77494 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 15.07.1974, Deň vzniku funkcie: 18.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tým spôsobom, že konateľ pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Yokogawa Europe B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Euroweg 2, Názov obce: Amersfoort, PSČ: 3825HD , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 31024364

Výška vkladu:  793 104,000000 EUR, Rozsah splatenia:  793 104,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Yokogawa GesmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modecenterstraße 14, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 125835 b

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   793 854,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   793 854,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Vklad časti podniku spoločnosti Yokogawa GesmbH, so sídlom Modecenterstraße 14, Viedeň 1030, Rakúska republika, tvoriacej samostatnú organizačnú zložku - YOKOGAWA REPRESENTATIVE OFFICE, so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 326 412, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 44/B, do základného imania formou nepeňažného vkladu, s účinnosťou k 31.03.2021.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1