Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044882

OBCHODNÉ MENO: TUDOR Trade s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 128176/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 3406/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 

IČO: 51 227 169

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

4. Kuriérske služby

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Faktoring a forfaiting

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Výroba potravinárskych výrobkov

12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Finančný leasing

15. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Administratívne služby

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. Vedenie účtovníctva

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

23. Prevádzkovanie jaslí

24. Výroba nápojov

25. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

26. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

27. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

28. Výroba hračiek a hier

29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

30. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anko Ignatov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ekzarh Josyf 4, Názov obce: Montana, Štát: Bulharská republika , Dátum narodenia: 06.09.1980, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anko Ignatov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ekzarh Josyf 4, Názov obce: Montana, Štát: Bulharská republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 23.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/93/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1