Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044884

OBCHODNÉ MENO: VALENTINI, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82797/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boženy Němcovej 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 46 763 635

DEŇ ZÁPISU: 18.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. reklamné a marketingové služby,

7. počítačové služby,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

9. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

11. prenájom hnuteľných vecí,

12. prípravné práce k realizácii stavby,

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

15. finančný leasing,

16. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Graman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 77, Názov obce: Škvorec, PSČ: 25083 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.10.1984, Deň vzniku funkcie: 23.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Graman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 77, Názov obce: Škvorec, PSČ: 25083 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.06.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.08. 2012.

3. Dňa 23.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/129/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1