Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044880

OBCHODNÉ MENO: TONG DA spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12193/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 35 703 521

DEŇ ZÁPISU: 25.11.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod,

2. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod,

3. - sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Čejka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 329/202, Názov obce: Trmice, PSČ: 400 04 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.04.1972, Deň vzniku funkcie: 24.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DATAHOUSING Trading s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): CHudenická 1059/30 Hostivař, Názov obce: Praha 10, PSČ: 102 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 17602378

Výška vkladu: 8 632,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 632,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 632,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 632,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1996 v zmysle ust. §§ 24, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 19161

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.8.1997. Stary spis: S.r.o. 19161

3. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1998. Spoločnosť bola prispôsobená z.č. 11/98 Zz.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.1.2000 o zmene sídla.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena konateľa.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2001.

7. Zmena pobytu v SR konateľa Yu Wei Feng.

8. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 3.9.2002.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2004.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2006.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.2007.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.4.2008.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2011.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.01.2015.

15. Dňa 23.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/197/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1