Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044871

OBCHODNÉ MENO: Rybárstvo Belá s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 178258/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvončínska 1074/108, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 

IČO: 56 145 934

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Čistiace a upratovacie služby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Poskytovanie služieb osobného charakteru

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

16. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

17. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahy

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Vedenie účtovníctva

21. Verejné obstarávanie

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6143/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 25.10.1989, Deň vzniku funkcie: 18.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za Spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Rybárstvo Stupava s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Park 3597/2A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , IČO 50 203 436

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrej Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6143/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 25.10.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1