Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044870

OBCHODNÉ MENO: R-SIDE1 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 114210/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé námestie 18, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 50 505 475

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Roman Švihran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repašského 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 08.10.1977, Deň vzniku funkcie: 22.09.2016

Meno a priezvisko: Jozef Salay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 666/41, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66 , Dátum narodenia: 10.02.1969, Deň vzniku funkcie: 22.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne do výšky záväzku 1.000,-EUR. Podpis obidvoch konateľov je potrebný v prípade podpisu zmlúv alebo záväzkov v celkovej hodnote vyššej ako 1.000,-EUR.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Riverside development, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé námestie 18, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 24.08.2016

2. Dňa 21.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-25CbR/302/2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1