Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044864

OBCHODNÉ MENO: PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 7594/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 31 379 541

DEŇ ZÁPISU: 13.09.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. výroba vizitiek a spoločenskej tlače kopírovacou technikou,

5. viazanie, laminovanie a výroba pečiatok,

6. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

7. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu,

8. reklamná a propagačná činnosť,

9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

10. prieskum trhu a verejnej mienky,

11. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. organizovanie výstav, školení, seminárov a športových podujatí,

13. organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,

14. prenájom strojov a prístrojov, kancelárskych strojov a zariadení,

15. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

16. počítačová grafika,

17. poskytovanie internetových služieb - nákup a predaj cez internet,

18. zhotovovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti,

19. administratívne práce,

20. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

21. fotografické služby,

22. kresličské a grafické práce na počítači podľa predlohy,

23. kopírovacie a reprografické práce,

24. strojové a ručné rytie a gravírovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Porubský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 16.12.1984, Deň vzniku funkcie: 15.06.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Porubská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3417/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 18.10.1991, Deň vzniku funkcie: 02.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Porubský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3417/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 16.12.1984

Výška vkladu: 3 652,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 652,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Porubská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3417/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 18.10.1991

Výška vkladu: 2 988,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 988,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.8.1994 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 14414

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.3.1998. Spoločnosť prispôsobená ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.1.2002, na ktorom bolo schválené odvolanie a menovanie konateľov. Deň zániku funkcie konateľa Jána Kissa: 25.1.2002.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2003.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2005.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2011. Dodatok č. 1/2011 k spoločenskej zmluve zo dňa 03.06.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1