Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044862

OBCHODNÉ MENO: PERXON s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 178513/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 1973/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 831 04 

IČO: 56 155 514

DEŇ ZÁPISU: 20.03.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

7. Vedenie účtovníctva

8. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

20. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

21. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

22. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

23. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

24. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

25. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

26. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

27. Faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stelian-Robert Darie, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sos. Pantelimon nr.354 bl.2 sc.2 et.4 ap.55, Názov obce: Mun. Bucuresti Sec.2, Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 01.12.1979, Deň vzniku funkcie: 24.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stelian-Robert Darie, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sos. Pantelimon nr.354 bl.2 sc.2 et.4 ap.55, Názov obce: Mun.Bucuresti Sec.2, Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 01.12.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1