Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044866

OBCHODNÉ MENO: Q7A s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 123377/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužná 3825/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 51 160 307

DEŇ ZÁPISU: 21.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

8. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb s prenájmom

14. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Dizajnérske činnosti

18. Fotografické služby

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Administratívne služby

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. Poskytovanie služieb osobného charakteru

27. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

28. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

29. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Mgr. Michal Milata, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužná 3825/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 01.01.1984, Deň vzniku funkcie: 08.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Mgr. Michal Milata, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužná 3825/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 01.01.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.09.2017 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1