Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044860

OBCHODNÉ MENO: PARDINI Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 123160/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 51 144 786

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

2. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Administratívne služby

9. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk

10. Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk

11. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

12. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní

13. Prevádzkovanie strelnice

14. Prevádzkovanie športových podujatí vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné

15. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií

16. Príprava, sadzba a zhotovenie podkladov pre tlač počítačovou technikou

17. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

18. Vedenie účtovníctva

19. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektoroch: 1) postenia alebo zaistenia, 2) príjmanie vkladov, 3) poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Soňa Mlynarčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Gwerkovej 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 10.05.1973, Deň vzniku funkcie: 19.05.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Peter Mlynarčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 12.04.1969, Deň vzniku funkcie: 01.02.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Peter Mlynarčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 12.04.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.09.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1