Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044865

OBCHODNÉ MENO: Q4 Security s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2071/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 17 337 569

DEŇ ZÁPISU: 16.12.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky,

2. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

3. Poskytovanie úverov a /alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

9. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

10. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)

11. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

12. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

13. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Verejné obstarávanie

18. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Benca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 8696/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 23.12.1970, Deň vzniku funkcie: 19.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Benca, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 8696/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 23.12.1970

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 3937

2. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.09.1995, z 25.09.1995. Spoločenská zmluva z 25.09.1995 prispôsobená ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 3937

3. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.2.1996. Starý spis: S.r.o. 3937

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.06.1997. Starý spis: S.r.o. 3937

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.6.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.

6. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9.12.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.8.2000. Zmena obchodného mena z PRE spol. s r.o. na HDSecurity s.r.o.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.2006.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.09.2010

10. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 18.08.2011

11. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 26.11.2012.

12. Rozhodnutie per rollam zo dňa 20.02.2014.

13. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 10.09.2014.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.11. 2014 a 19.11. 2014.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.09.2015.

16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.01.2019, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti z HDsecurity s.r.o. na Q4 Security s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1