Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044869

OBCHODNÉ MENO: Rendex, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46165/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toplianska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

IČO: 36 783 102

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

2. inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

3. prípravné práce pre stavby - sekacie, výkopové, búracie práce v rozsahu voľnej živnosti,

4. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť,

7. vedenie účtovníctva,

8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

10. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

13. správa nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom,

14. skladovanie,

15. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,

16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

17. počítačové služby,

18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

19. prenájom hnuteľných vecí,

20. reklamné a marketingové služby,

21. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

22. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,

23. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických,

24. výroba technických elektrických zariadení v rozsahu elektrických strojov, prístrojov a rozvádzačov v triede - objekty bez nebezpečenstva výbuchu,

25. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

26. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

27. Prevádzkovanie výdajne stravy

28. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

29. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

30. Zámočníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Radomír Čársky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toplianska 5070/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 01.02.1968, Deň vzniku funkcie: 01.10.2008

Meno a priezvisko: Kamil Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ipeľská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 02.02.1990, Deň vzniku funkcie: 06.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ. Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, funkciu a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radomír Čársky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toplianska 5070/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 01.02.1968

Výška vkladu: 1 995,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 995,000000 EUR

Meno a priezvisko: Kamil Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ipeľská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 02.02.1990

Výška vkladu: 4 655,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 655,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.5.2007 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.07.2009, zo dňa 20.04.2010 a zo dňa 17.05.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1