Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044867

OBCHODNÉ MENO: Quick, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33814/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 43/1277, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 

IČO: 35 907 436

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti),

3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prevádzkovanie internetovej čitárne,

6. zriaďovanie a prevádzkovanie antén mikrovlnných spojení a poskytovanie pripojenia k internetu v rozsahu voľnej živnosti,

7. montáž káblových rozvodov,

8. prenájom prístrojov a zariadení,

9. sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

15. Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

16. Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

21. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

22. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

23. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

25. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

26. Výroba potravinárskych výrobkov

27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Benčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 43/1277, Názov obce: Chorvatsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 11.11.1971, Deň vzniku funkcie: 19.07.2019

Meno a priezvisko: Janette Benčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 1277/43, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 14.03.1972, Deň vzniku funkcie: 02.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť navonok. Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Benčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 43/1277, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 11.11.1971

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 19.04.2004 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 14.06.2004 v zmysle § § 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2011.

3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 16.07.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1