Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044863

OBCHODNÉ MENO: Potraviny BA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90578/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvačalova 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 47 322 586

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Počítačové služby

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Vedenie účtovníctva

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Reklamné a marketingové služby

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Faktoring a forfaiting

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

21. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

22. Prieskum trhu a verejnej mienky

23. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Filip Griščík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenná 1139/22, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 17.04.1992, Deň vzniku funkcie: 01.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený zastupovať spoločnosť, konať za spoločnosť a podpisovať za spoločnosť v plnom rozsahu samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Inštitút Imricha Karvaša pre rozvoj malého a stredného podnikania o.z., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Werferova 3782/6, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , IČO 54 795 435

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku obchodnej spoločnosti Potraviny BA, s.r.o., so sídlom Kvačalova 10, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 322 586 na základe Zmluvy o predaji časti podniku tvoriacu samostatnú organizačnú zložku podniku uzavretej dňa 20.12.2023 medzi obchodnou spoločnosťou Potraviny BA, s.r.o., so sídlom Kvačalova 10, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 322 586 ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou RASPB, s.r.o., Furmanská 8, 841 03 Bratislava, IČO: 55 904 220, ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji podniku nadobudla účinnosť dňa 01.02.2024

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.06.2013 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1