Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044856

OBCHODNÉ MENO: Novota&Partners s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 176636/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 387/7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 56 092 318

DEŇ ZÁPISU: 01.03.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

2. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Vedenie účtovníctva

11. Finančný lízing

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

16. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

20. Faktoring a forfaiting

21. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matúš Novota, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 387/7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 20.03.2001, Deň vzniku funkcie: 01.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matúš Novota, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 387/7, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 20.03.2001

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1