Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044852

OBCHODNÉ MENO: Netfinancie Services, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 74827/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničné námestie 1, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 46 279 784

DEŇ ZÁPISU: 10.08.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. Počítačové služby

5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Vedenie účtovníctva

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Reklamné a marketingové služby

13. Prieskum trhu a verejnej mienky

14. Fotografické služby

15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. sťahovacie služby

17. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

18. kuriérske služby

19. vydavateľská činnosť

20. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Cvik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 2293/51, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 14.07.1970, Deň vzniku funkcie: 22.08.2014

Meno a priezvisko: Andrew Peter Fuchs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lyčkovo náměstí 508/7, Názov obce: Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.12.1971, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: NETFINANCE spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 352/215, Názov obce: Praha 9 - Vysočany, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 275 94 670

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.07.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2013.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti z A.R.D. s. r. o. na Netfinancie Services, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1