Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044851

OBCHODNÉ MENO: MPR Media s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 156934/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Guothova 2E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 

IČO: 54 242 673

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Pierre Georges Renson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Guothova 13234/2E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 10.04.1992, Deň vzniku funkcie: 30.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Pierre Georges Renson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Guothova 13234/2E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 10.04.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1