Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044838

OBCHODNÉ MENO: Lnlenk s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 168123/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 18499/9B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 51 472 406

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Sťahovacie služby

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

21. Administratívne služby

22. Poskytovanie služieb osobného charakteru

23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Katarner s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 18499/9B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 35 965 509

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: June Zhang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelenova ulica 022, Názov obce: Ľubľana, PSČ: 1260 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 28.12.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1