Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044836

OBCHODNÉ MENO: Leonid, s. r. o., v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 159723/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 7/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 53 443 080

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vedenie účtovníctva

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Boris Čižmárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 975/17, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 25.08.1964, Deň vzniku funkcie: 26.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Boris Čižmárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 975/17, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 25.08.1964

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SAP4U s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , IČO 45 436 843

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 04.04.2024

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Mestského súdu Bratislava III sp. zn. 21K/12/2024-65 zo dňa 25.03.2024 právoplatným a vykonateľným dňa 04.04.2024 bol vyhlásený malý konkurz na majetok dlžníka: Leonid, s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 443 080 a súd ustanovil do funkcie správcu: LGP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 2070.

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: LGP Recovery, k.s., Značka: S2070, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 54 066 549, Deň vzniku funkcie: 04.04.2024

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1