Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044845

OBCHODNÉ MENO: Martinko - centrum zdravotnej starostlivosti o deti s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 137238/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 

IČO: 52 391 680

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. prenájom hnuteľných vecí

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

16. fotografické služby

17. administratívne služby

18. a) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – poliklinika

19. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní detská chirurgia

20. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní pediatrická urológia

21. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia pediatrickej chirurgie v odbornom zameraní detská chirurgia

22. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia pediatrickej urológie v odbornom zameraní pediatrická urológia

23. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia všeobecnej zdravotnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní pediatria

24. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbornom zameraní rádiológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Tvrdoň, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 3936/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 07.09.1986, Deň vzniku funkcie: 14.05.2019

Meno a priezvisko: Katarína Dunajová, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 241/24, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , Dátum narodenia: 19.04.1985, Deň vzniku funkcie: 15.12.2020

Meno a priezvisko: Daniel Kodaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 2372/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 14.07.1986, Deň vzniku funkcie: 15.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dr. Martin holding s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , IČO 53 451 911

Výška vkladu: 3 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MINOKA CAPITAL s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , IČO 55 965 351

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1