Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044843

OBCHODNÉ MENO: Magic Group Trading s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 124788/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 51 258 919

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Služby požičovní

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Informačná činnosť

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Administratívne služby

8. Kuriérske služby

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mohamed Ahmed Mohamady Elsayed Ahmed, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Revíne 2946/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Dátum narodenia: 01.01.1988, Deň vzniku funkcie: 21.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa koná tak, že podpisujúci konateľ k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Hassan Said Mohamed Mohamed Salama, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ali Ebn Abi Taleb 22, Názov obce: ElSharkiya, Štát: Egyptská arabská republika 

Výška vkladu: 1 668,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 668,000000 EUR

Meno a priezvisko: Warda Mohamed Abdelfattah Ahmed, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Elwamdh - Kafr Sakr 00, Názov obce: Sharkiya, Štát: Egyptská arabská republika 

Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR

Meno a priezvisko: Alsidiq Abdel Fattah Kamel Inaia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sweileh 00, Názov obce: Sweileh, Štát: Jordánske hášimovské kráľovstvo 

Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 27.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-36CbR/23/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1