Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044830

OBCHODNÉ MENO: JOULE s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35536/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 3033/33A, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 

IČO: 35 929 146

DEŇ ZÁPISU: 07.04.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát,

2. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

3. kompletizácia počítačových sietí a hardwaru, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,

4. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky,

5. poradenská činnosť v oblasti automatizácie, elektroniky a informatiky,

6. inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

9. sprostredkovateľská činnosť,

10. kúpa elektroniky, výpočtovej techniky za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod,

11. kúpa elektroniky, výpočtovej techniky za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod,

12. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

13. prenájom hnuteľných vecí,

14. počítačové služby,

15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajvov,

16. vydavateľská činnosť,

17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

18. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

19. reklamné a marketingové služby,

20. prieskum trhu a verejnej mienky,

21. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboslav Palkoci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 3033/33D, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 21.04.1973, Deň vzniku funkcie: 12.11.2014

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kocka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 3032/33C, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 05.05.1967, Deň vzniku funkcie: 30.09.2016

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: KFB Control s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 3033/33A, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , IČO 35 772 042

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 14.05.2024

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Gunár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 110/65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 22.12.1973, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti okrem oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor najmä plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.03.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1