Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044835

OBCHODNÉ MENO: Lake Residences s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10308/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 35 682 884

DEŇ ZÁPISU: 25.01.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

8. rozmnožovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora,

9. spracovanie údajov na počítači,

10. prieskum trhu a verejnej mienky,

11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

12. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

13. factoring a forfaiting,

14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ),

15. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

16. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,

17. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Šramko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vachmajstrom 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 08.07.1981, Deň vzniku funkcie: 27.11.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šmigura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 28.08.1980, Deň vzniku funkcie: 07.05.2024

Meno a priezvisko: Richard Lelák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňové 904, Názov obce: Višňové, PSČ: 013 23 , Dátum narodenia: 24.10.1995, Deň vzniku funkcie: 07.05.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Daniel Mäsiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 24, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 28.10.1987, Deň vzniku funkcie: 07.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom jeden z konateľov musí byť vždy buď Mgr. Martin Šmigura alebo Richard Lelák a druhý z konateľov musí byť vždy buď Ing. Martin Šramko alebo Mgr. Daniel Mäsiar.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Immocap, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 35 944 536

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BS SPV 17 s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 55 622 976

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 26/96, Nz 26/96 spísanej 11.1.1996 na notárskom úrade na Benediktiho 5 v Bratislave notárom JUDr. Romanom Blahom v súlade s ust. § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17224

2. Notárska zápisnica N 444/98, Nz 442/98 zo dňa 9.11.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšenízákladného imania a zmenu zakladateľskej listiny v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Zb.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2004, na ktorom bola schválená nová spoločenská zmluva. Zmena obchodného mena z pôvodného: H + S Slovakia s.r.o. na: Real Estate Development, s.r.o. Juraj Lučenič, deň skončenia funkcie konateľa: 2.4.2004.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2008 a zo dňa 24.09.2008. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.09.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného Real Estate Development, s. r. o. na nové Immocap Invest Development, s. r. o.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2009. Zmena obchodného mena z Immocap Invest Development, s. r. o. na Immocap Office, s. r. o.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10.2010.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1