Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044831

OBCHODNÉ MENO: KARPATIA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13416/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 1958/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 

IČO: 34 141 677

DEŇ ZÁPISU: 10.06.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj tovaru (okrem tovaru vyžadujúceho osobitné povolenie),

2. poskytovanie služieb bez osobitného povolenia,

3. sprostredkovanie predaja tovaru a služieb bez osobitného povolenia,

4. stravovacie služby,

5. ubytovacie služby,

6. vedenie účtovníctva

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

8. činnosť účtovných poradcov

9. geodetické a kartografické práce

10. poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve

11. prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb

12. sekretárske služby

13. upratovacie služby

14. sťahovanie nábytku/bez prepravy/

15. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

16. leasing

17. faktoring, forfaiting,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 1958/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 25.08.1974, Deň vzniku funkcie: 23.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Bobačic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekulská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 04.08.1973

Výška vkladu: 19 917,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 19 917,000000 EUR

Meno a priezvisko: Juraj Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 1958/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 25.08.1974

Výška vkladu: 79 666,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 79 666,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 583,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 583,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.06.1996 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6417 Stary spis: S.r.o. 20403

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.8.1997. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.1997. Stary spis: S.r.o. 20403

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 29.1.1998, Dadatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 30.3.1998 prispôsobené ust. Zák.č. 11/1998 Z.z.

4. Prevody obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 5.5.1998 Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.1998 Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.1998 Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.12.1998

5. Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 15.4.1999. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.09.1999.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.2000.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.6.2001, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve z 2.7.2001.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19. 12. 2002.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.1.2004.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1