Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044833

OBCHODNÉ MENO: KT - car s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50738/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 674/98, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23 

IČO: 44 017 251

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba stavebných prefabrikátov, zmesí a výrobkov,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

4. reklamné a marketingové služby,

5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

6. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,

7. prenájom hnuteľných vecí,

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

9. prípravné práce k realizácii stavby,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

13. finančný leasing,

14. poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky,

15. čistiace a upratovacie služby,

16. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

17. administratívne služby,

18. počítačové služby,

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností,

20. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

21. producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby,

22. výroba audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora,

23. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

24. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

25. fotografické služby,

26. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

27. prevádzkovanie športových zariadení

28. skladovanie a uskladňovanie

29. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

30. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

31. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, akslúžtia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karol Tánczos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 674/98, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23 , Dátum narodenia: 05.06.1980, Deň vzniku funkcie: 23.02.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Tánczos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 674/98, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23 , Dátum narodenia: 05.06.1980

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.2.2008 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.5.2009.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2009. Zmena obchodného mena z CONCRETO s. r. o. na KT - car s. r. o..

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2009.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2012 - zmena sídla.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2013.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1