Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044825

OBCHODNÉ MENO: IT Rebel s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 129616/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 657/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 51 803 259

DEŇ ZÁPISU: 29.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Fotografické služby

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Administratívne služby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lukáš Chudý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 657/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 22.02.1989, Deň vzniku funkcie: 29.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lukáš Chudý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 657/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 22.02.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 14.05.2024

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Lukáš Chudý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 657/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 22.02.1989, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor počas likvidácie Spoločnosti koná za Spoločnosť samostatne a v rozsahu ustanovenom podľa § 75b ods. 3 Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1