Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044820

OBCHODNÉ MENO: HryDan s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 167138/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta Janka Alexyho 5124/1, Názov obce: Banka, PSČ: 921 01 

IČO: 55 141 773

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Sťahovacie služby

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Vedenie účtovníctva

18. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

19. Informačná činnosť

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Administratívne služby

22. Poskytovanie služieb osobného charakteru

23. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vasyl Dan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Franka 72, Názov obce: Teresva, PSČ: 905 64 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 15.08.1992, Deň vzniku funkcie: 15.02.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vasyl Dan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Franka 72, Názov obce: Teresva, PSČ: 905 64 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 15.08.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1