Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044824

OBCHODNÉ MENO: INFINITY CONSULTING s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52876/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 44 208 898

DEŇ ZÁPISU: 13.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,

5. počítačové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. faktoring a forfaiting,

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

10. reklamné a marketingové služby,

11. prieskum trhu a verejnej mienky,

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Administratívne služby

14. Skladovanie a uskladňovanie

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Géc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vyhliadke 3023/12B, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 11.06.1977, Deň vzniku funkcie: 13.06.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Géc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vyhliadke 3023/12B, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 11.06.1977

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 26. apríla 2024 medzi INFINITY CONSULTING s. r. o. (predávajúci) a INFINITY Estate s. r. o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 55 993 966, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 175649/B (kupujúci)

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.05.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.03.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2012.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2015.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1