Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044822

OBCHODNÉ MENO: Implement, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 98980/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavný dvor 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 

IČO: 35 900 997

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

5. marketing - prieskum trhu a verejnej mienky,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

8. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

9. prenájom dopravných prostriedkov,

10. vnútroštátna nákladná cestná doprava,

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. prípravné práce k realizácii stavby

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Tomáš Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 572/5, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 16.07.1977, Deň vzniku funkcie: 21.03.2014

Meno a priezvisko: Jaroslav Tarkoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osiková 3401/15, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 29.08.1960, Deň vzniku funkcie: 21.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 572/5, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 16.07.1977

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jaroslav Tarkoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osiková 3401/15, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 29.08.1960

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 918,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 918,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.09.2004 v zmysle prísl. ust. § 105 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2005.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1