Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044823

OBCHODNÉ MENO: In.Balance.sk s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101814/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ulica Jánosa Aranya 7510/49, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 47 992 069

DEŇ ZÁPISU: 31.12.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby

2. Fotografické služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Administratívne služby

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Veľkoobchod a maloobchod s tovarom

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Animácia a vizualizácie pomocou výpočtovej techniky

9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

10. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

12. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk

13. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - ruský jazyk

14. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

15. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poskytovania úverov

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Dizajnérske činnosti

20. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

21. Spracovanie a úprava čaju a kávy

22. Výroba nápojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Tomáš Kőszeghy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierovo 146, Názov obce: Mierovo, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 20.07.1987, Deň vzniku funkcie: 31.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Kőszeghy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierovo 146, Názov obce: Mierovo, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 20.07.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 21.11.2014.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1