Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044816

OBCHODNÉ MENO: GROMEX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117520/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 36 285 129

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností

3. sekretárske služby, prekladateľské a tlmočnícke služby

4. skladovanie

5. prieskum trhu

6. ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva

9. reklamná a propagačná činnosť

10. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti

11. podnikateľské poradenstvo

12. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov, výpočtovej techniky

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

17. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alexandru Balaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sat. Petreu (Com. Abramut) nr. 457, Názov obce: Jud. Bihor, Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 10.12.1980, Deň vzniku funkcie: 26.10.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alexandru Balaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sat. Petreu (Com. Abramut) nr. 457, Názov obce: Jud. Bihor, Štát: Rumunsko 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 21.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/281/2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1