Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044813

OBCHODNÉ MENO: FeSys s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 108652/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná pri Dunaji 33, Názov obce: Kostolná pri Dunaji, PSČ: 903 01 

IČO: 50 110 063

DEŇ ZÁPISU: 28.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických (elektrických) zariadení

2. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

3. Opravy vyhradených technických zariadení - elektrických

4. Spracovanie prírodného medu

5. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

6. Výroba mlynských výrobkov

7. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

8. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

9. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

10. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

11. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

12. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

19. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

20. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. Skladovanie a uskladňovanie

22. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

23. Počítačové služby

24. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

25. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

26. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

27. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

28. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

29. Reklamné a marketingové služby

30. Prenájom hnuteľných vecí

31. Čistiace a upratovacie služby

32. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

33. Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

34. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

35. prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov v rozsahu projektovania, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte na chránenom mieste alebo v ich okolí

36. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

37. výroba technických zariadení elektrických

38. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

39. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Július Čermák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná pri Dunaji 33, Názov obce: Kostolná pri Dunaji, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 21.09.1982, Deň vzniku funkcie: 28.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Július Čermák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná pri Dunaji 33, Názov obce: Kostolná pri Dunaji, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 21.09.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 01.12.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1