Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044814

OBCHODNÉ MENO: Food Project s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127825/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 24B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 51 665 018

DEŇ ZÁPISU: 19.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. Prevádzkovanie výdajne stravy

3. Administratívne služby

4. Informačná činnosť

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

8. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Služby požičovní

13. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Šimek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 24B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 05.09.1980, Deň vzniku funkcie: 31.10.2018

Meno a priezvisko: Thao Huong Šimeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 24B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 20.09.1992, Deň vzniku funkcie: 31.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Tran Company, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 2657/12A, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , IČO 53 979 044

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

Obchodné meno/názov: VINED CAPITAL, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13799/24B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , IČO 55 891 683

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.03.2018 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1