Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044802

OBCHODNÉ MENO: Eastern European Logistics, s.r.o. " v likvidácii"

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32702/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Prievozská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 895 853

DEŇ ZÁPISU: 04.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. výroba audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora,

9. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

10. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

12. vedenie účtovníctva,

13. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

15. organizovanie kutúrnych, spoločenských a zábavných podujatí,

16. organizovanie seminárov a školení,

17. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

18. faktoring a forfaiting,

19. administratívne práce,

20. prieskum trhu a verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ortwin Helmut Schmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Von-Bretano-Strasse 4, Názov obce: Fulda, PSČ: 36039 , Štát: Spolková republika Nemecko , Dátum narodenia: 02.02.1944, Deň vzniku funkcie: 04.08.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Pactra International Hungary Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Váci út 169, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1138 , Štát: Maďarská republika 

Výška vkladu: 13 543,118901 EUR, Rozsah splatenia: 13 543,118901 EUR

Obchodné meno/názov: Pactra International (Germany) GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cargo City Sued Gebäude 567b, Názov obce: Frankfurt Am Main, PSČ: 60549 , Štát: Nemecko 

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 181,902676 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 181,902676 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 24.08.2020

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ján Balga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 224/5, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 02.09.1967, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti je likvidátor oprávnený konať samostatne

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.9.2003 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 07.04.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1