Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044799

OBCHODNÉ MENO: dreambuild s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 178231/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 15C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 56 064 012

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

11. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

17. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

18. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

21. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

22. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

23. Poskytovanie služieb osobného charakteru

24. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel

25. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

26. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Patrik Parížek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 416/19, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42 , Dátum narodenia: 12.09.1993, Deň vzniku funkcie: 28.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Peter Janičák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mila Urbana 108/43, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 04.12.1993, Deň vzniku funkcie: 28.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Janičák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mila Urbana 108/43, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 04.12.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Patrik Parížek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 416/19, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42 , Dátum narodenia: 12.09.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1