Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044800

OBCHODNÉ MENO: DrZ Advisor s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 131188/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 51 856 719

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prevádzkovanie cestovnej agentúry

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mohammed Mamdouh A. Mahmoud, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 3039/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 02.08.1987, Deň vzniku funkcie: 06.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa koná tak, že podpisujúci konateľ k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Sherif Emadeldin Mohamed Ibrahim, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Villa Fifth Settlement 152, Názov obce: Káhira, Štát: Egyptská arabská republika 

Výška vkladu: 1 675,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 675,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mohamed Emadeldin Mohamed Ibrahim, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): AbdEl Rhaman ElRafay St. Heliopolis 46, Názov obce: Káhira, Štát: Egyptská arabská republika 

Výška vkladu: 1 675,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 675,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mohammed Mamdouh A. Mahmoud, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 3039/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.07.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Dňa 23.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/234/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1