Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044801

OBCHODNÉ MENO: E.DERA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 122137/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 44 192 436

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. čistiace a upratovacie služby

9. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Aranyos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táncsic 8, Názov obce: Nyírmada, PSČ: 4564 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 29.04.1978, Deň vzniku funkcie: 26.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Aranyos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táncsics u. 8, Názov obce: Nyírmada, PSČ: 4564 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu: 2 600,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 600,000000 EUR

Obchodné meno/názov: H-TECH s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Kossutha vchod č. 100 3087, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 20.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-36CbR/2/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1