Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044795

OBCHODNÉ MENO: DIN - TECHNIK spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11007/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 

IČO: 35 690 496

DEŇ ZÁPISU: 17.05.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. - sprostredkovateľská činnosť,

3. - reklamná činnosť,

4. - prenájom motorových vozidiel,

5. - výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom,

6. - poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,

7. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,

8. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

9. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

10. výroba a hutnícke spracovanie kovov,

11. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr,

12. výroba zdvíhacícha manipulačných zariadení,

13. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení,

14. výroba strojov pre hospodárske odvetvia,

15. skladovanie,

16. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,

17. finančný leasing,

18. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

19. prenájom hnuteľných vecí,

20. administratívne služby,

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloš Lipka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pohronská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 29.11.1967

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti konajú za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miloš Lipka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pohronská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 29.11.1967

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločeneskou zmluvou zo dňa 7.5.1996 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17942

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.9.1996. Stary spis: S.r.o. 17942

3. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 4.12.1996, na ktorom bol schválený dodatok č.3 k spoločenskej zmluve. Výpis z rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.1996. Stary spis: S.r.o. 17942

4. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 24.7.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.3.1999.

5. Dodatok č. 4 zo dňa 1.12.2001 k spoločenskej zmluve.

6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.05.2013.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1