Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044782

OBCHODNÉ MENO: BOSY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5049/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 16, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44 

IČO: 31 350 275

DEŇ ZÁPISU: 27.04.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť,

2. prenájom strojov a zariadení,

3. upratovacie a čistiace práce,

4. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení,

5. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,

6. oprava vyhradených technických zariadení - elektrických,

7. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických,

8. výkon činnosti stavbyvedúceho,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

10. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

11. vedenie účtovníctva,

12. administratívne služby,

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Bosý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 438/16, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44 , Dátum narodenia: 21.12.1960, Deň vzniku funkcie: 04.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis..

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Bosý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 438/16, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44 , Dátum narodenia: 21.12.1960

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločen- skou zmluvou zo dňa 5. 4. 1993, v zmysle §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10376

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.10.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.1996. Stary spis: S.r.o. 10376

3. Dodatok zo dňa 09.04.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 10376

4. Zápisnica y VZ zo dňa 22.06.1998, dodatok k SZ zo dňa 22.06.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z-z.

5. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10.7.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.7.2002.

6. Zmena obchodného mena z pôvodného: "BOSY & SOMMER s.r.o." na nové: "BOSY s.r.o." na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 18.03.2005.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.5.2008.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2010.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2010.

10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 21.03.2013.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 08.04.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1