Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044779

OBCHODNÉ MENO: Bangéel s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 102026/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 

IČO: 48 001 121

DEŇ ZÁPISU: 21.01.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dipl.Ing. Lina - Rida Bangéel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parc du Cinquantenaire 14, Názov obce: Bruxelles, PSČ: 1000 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 12.03.1972, Deň vzniku funkcie: 05.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dipl.Ing. Lina - Rida Bangéel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parc du Cinquantenaire 14, Názov obce: Bruxelles, PSČ: 1000 , Štát: Belgické kráľovstvo 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.12.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.04.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2018.

4. Dňa 23.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/217/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1