Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044786

OBCHODNÉ MENO: Casa decor s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 123593/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 

IČO: 50 868 276

DEŇ ZÁPISU: 16.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Reklamné a marketingové služby

8. Počítačové služby

9. Prieskum trhu a verejnej mienky

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. Vedenie účtovníctva

17. Vydavateľská činnosť

18. Skladovanie uskladňovanie

19. Čistiace a upratovacie práce

20. Dizajnérske činnosti

21. Sťahovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marko Bajc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rašiška ulica 023, Názov obce: Ljubljana, Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 12.07.1964, Deň vzniku funkcie: 11.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marko Bajc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rašiška ulica 023, Názov obce: Ljubljana, Štát: Slovinská republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 20.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/1/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1