Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044780

OBCHODNÉ MENO: BH 3, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162448/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 7325/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 54 732 115

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Administratívne služby

10. Finančný lízing

11. Faktoring a forfaiting

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

16. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Repík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potravinárska 1005/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 05.10.1978, Deň vzniku funkcie: 19.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ výlučne samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci konateĺ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BHX, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 7325/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 54 646 570

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 29.04.2024

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: GEOMATIX, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park III, Einsteinova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 36 407 992

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1