Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044773

OBCHODNÉ MENO: apiservices.digital s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118508/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 1282/77, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 

IČO: 50 802 828

DEŇ ZÁPISU: 25.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby

2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Administratívne služby

7. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mag.rer.soc.oec. Marek Šubrt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 1282/77, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 22.01.1980, Deň vzniku funkcie: 25.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vždy samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: dbservices.digital s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrančovičova 1282/77, PSČ: 84103 , IČO 47 768 291

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.03.2017 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.04.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z digital data s. r. o. na apiservices.digital s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1