Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044765

OBCHODNÉ MENO: A-agency s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 169261/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 7579/66, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 55 414 494

DEŇ ZÁPISU: 05.05.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Vydavateľská činnosť

9. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

10. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

11. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: D-REALITY GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paulanergasse 14/4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: 18968880

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1