Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044769

OBCHODNÉ MENO: AIRAVATA Support s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162652/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 54 718 449

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Vedenie účtovníctva

9. Administratívne služby

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Roman Weck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 27.08.1971, Deň vzniku funkcie: 26.07.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Barbara Kadlic Kovaľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valentiniánova 1405/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 17.08.1984, Deň vzniku funkcie: 26.07.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Filip Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smaragdová 729/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 22.01.1984, Deň vzniku funkcie: 24.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, a to vždy konateľ spoločnosti JUDr. Filip Lukáč a jeden z ďalších konateľov spoločnosti. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AIRAVATA INVESTMENT s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 53 122 356

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Barbara Kadlic Kovaľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valentiniánova 1405/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 17.08.1984

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1