Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044771

OBCHODNÉ MENO: Alioth s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 111163/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bieloruská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 

IČO: 36 834 491

DEŇ ZÁPISU: 18.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: IVP o.z., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierové námestie 8, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 20.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/7/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1