Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044766

OBCHODNÉ MENO: AB Star s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71131/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádražná 28, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 

IČO: 45 987 459

DEŇ ZÁPISU: 03.03.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne činnosti,

2. oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Benko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 31/122, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 24.05.1975, Deň vzniku funkcie: 25.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrej Benko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 31/122, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 24.05.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.12.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.02.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2014.

3. Dňa 23.03.2024 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pre Mestským súdom Bratislava III, č. k. B1-33CbR/111/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1