Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044776

OBCHODNÉ MENO: ATISA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41715/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 36 659 339

DEŇ ZÁPISU: 29.07.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. výkon činnosti technika a špecialistu požiarnej ochrany,

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

7. prípravné práce pre stavbu-búracie, kopacie a sekacie práce bez použitia výbušnín,

8. výkon činnosti stavbyvedúceho,

9. poradenská činnosť v stavebníctve,

10. inžinierska činnosť ( obstarávacie služby v stavebníctve ),

11. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností ( realitná činnosť ),

12. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

13. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb,

14. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,

15. čistiace a upratovacie práce,

16. montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov,

17. organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

18. nákup a predaj spotrebnej elektroniky, elektrospotrebičov, drobnej mechanizácie, spotrebného tovaru, stavebného a montážneho materiálu,

19. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,

20. automatizované spracovanie údajov,

21. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

22. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jaj prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

23. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmesitých jedál,

24. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,

25. vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb,

26. vypracovanie obchodných posudkov a odhadov,

27. vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní,

28. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Kubů, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 26.07.1974, Deň vzniku funkcie: 29.07.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Kubů, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 26.07.1974

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.07.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2009.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2011.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1